Module pagina’s: verschil tussen versies

Uit Toeristische Barometer Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(geen verschil)

Versie van 8 apr 2014 12:55

De diverse modules “Musea, Attracties, Hotels” e.d. zijn in het menu aan de linkerkant van de pagina te selecteren. Per module worden vervolgens de cijfers m.b.t. deze modules getoond.


Jaar selector

Rechts bovenin de pagina kan er gekozen worden voor het gewenste jaar.


Opmerking tonen

Rechts bovenin de pagina kan er gekozen worden om de opmerkingen te tonen. Indien de gebruiker op deze link klikt, opent een pop-upscherm met een tekstuele toelichting van de cijfers op de betreffende module pagina.


Grafiek

Op iedere modulepagina wordt een grafiek getoond met de resultaten uitgezet in (bezoekers)aantallen op de X-as en de maanden op de Y-as.


Toelichting

Onder de grafiek wordt een tekstuele toelichting gegeven over de cijfers.


Tabel

In de tabel worden de onderliggende cijfers met betrekking tot het geselecteerde jaar en de geselecteerde module weergegeven. De cijfers zijn gecorrigeerde cijfers voor alle deelnemende organisaties van het betreffende moduletypen (bijvoorbeeld alle musea).

TOTAAL: Optelling van alle bezoekersaantallen.

Aantal deelnemende musea: Optelling van alle musea.

Gemiddeld aantal bezoekers: Gemiddelde van de bezoekersaantallen en het aantal deelnemers.

Afwijking tov gem. vorig jaar: Verschil met het gemiddelde van het vorige jaar.

Procentuele afwijking: Verschil in percentage met het gemiddelde van het vorige jaar.

Procentuele afwijking (na correcties): Verschil in percentage met het gemiddelde van het vorige jaar, waarbij het geselecteerde jaar en het vorige jaar met elkaar gecorrigeerd zijn. Deze correctie houdt in dat het systeem ervoor zorg dat de steekproef in beide jaren exact gelijk is.


Gecombineerde modules

Voor een aantal moduletypen is het mogelijk om een gecombineerde module te maken, bijvoorbeeld Hotel overnachtingen en Hotel gasten. Indien het een gecombineerde module betreft, worden de onderdelen Grafiek, Toelichting en Tabel voor alle onderliggende modules getoond.


Pagina mogelijkheden

Geheel onderaan de pagina kan er gekozen worden om de getoonde modulepagina af te drukken ('Print deze pagina'), als e-mail te verzenden ('Mail deze pagina') of te exporteren ('Exporteer gegevens').Terug naar Partner/overige leden gedeelte