Invoeren van cijfers

Uit Toeristische Barometer Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De optie invoeren van cijfers is voor accountbeheerders beschikbaar en voor partners (de partners gebruiken hiervoor een directe link uit een e-mail of loggen zelf in op de invoermodule). Deze kan rechtstreeks gestart worden vanuit het "Welkom" gedeelte van het accountbeheergedeelte of door bovenin via de module selectie te kiezen voor "Barometer".


Nadat voor Barometer is gekozen, kunt u aan de linkerkant in het menu de betreffende module kiezen waarvoor de cijfers ingevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld musea of attracties.

Vervolgens selecteert u bovenaan de pagina het gewenste jaar. Onderaan de pagina kunt u per “partner” en per maand voor het gekozen jaar een bezoekersaantal invoeren. Meestal wordt dit door de betreffende partner zelf gedaan, tenzij zij hier specifiek om vragen. Tevens kunt u hier een bijbehorende opmerking invoeren (over bv. tijdelijke sluiting of een speciale tentoonstelling). Dit kan door op het blauwe driehoekje te klikken dat bij het specifieke maand/jaar hokje hoort. Na het invoeren van de opmerking kleurt dit driehoekje rood. Tot slot klikt u linksonder op "Opslaan".


Toelichtingen:

Per taal kunt u een toelichting invoeren in het grote vak onder het jaartal, waarna u op “Opslaan” kunt klikken om de ingevoerde tekst alvast te bewaren. Deze opmerkingen worden in het betreffende modulescherm getoond onder de grafiek en boven de tabel. Deze toelichtingen hebben vaak betrekking op langere sluitingstijden van musea i.v.m grote renovatie bijvoorbeeld of het ontbreken van cijfers die later nog ingevoerd gaan worden.


Publiceren:

Bovenaan de tabel kunt u er bij "Legenda" voor kiezen om de “gehele kolom te publiceren”, “gehele kolom te blokkeren”. U kunt ook aangeven of het om "voorlopige cijfers CBS" gaat, maar hier wordt binnen het systeem niets meer mee gedaan.


Geen gegevens:

Indien er voor een heel jaar geen cijfers voor een partner of nationaliteit worden ingevoerd, verschijnt deze ook niet in de tabel.


Indien een partner een maand geen cijfers kan invoeren, i.v.m. bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting, dan is het belangrijk dat er geen 0 wordt ingevoerd, dus dat het cijfervak leeg blijft en dat er een opmerking wordt geplaatst hierover in het tekstvak. Men voert alleen een 0 in indien het museum gedurende de maand wel open is geweest, maar er geen bezoekers zijn ontvangen.


Toelichting over gebruik:

Het publiceren van een kolom wordt aan het eind van de maand gedaan, zodat alle cijfers zichtbaar worden op de barometer. Het blokkeren van een kolom wordt gedaan als alle partners hun cijfers hebben ingevuld. Dit houdt in dat in de invoermodule de betreffende maand afgeblokt wordt en de partners geen toegang meer hebben tot deze maand om de cijfers te wijzigen. Dit is om te veel wijzigingen in de barometer tegen te gaan. Hebben zij toch nog aanpassingen, dan kunnen deze gemaild worden aan de accountbeheerder.


Exporteren

Links onderin de pagina kan er gekozen worden om de gegevens te exporteren. Dit kan op drie verschillende wijzen, te weten als: PDF, Excel en CSV-bestand.Gebruikt in Barometer

Terug naar Accountbeheerders gedeelte of Barometer beheerder gedeelte