Module pagina’s

Uit Toeristische Barometer Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De diverse modules “Musea, Attracties, Hotels” e.d. zijn in het menu aan de linkerkant van de pagina te selecteren. Per module worden vervolgens de cijfers m.b.t. deze modules getoond.


Tabblad jaartal

Midden boven de pagina bevindt zich een tabblad waarmee gekozen kan worden voor het gewenste jaartal.


Tabblad selecties

Midden boven de pagina naast het tabblad 'jaartal' bevindt zich het tabblad 'selecties'. Het is mogelijk om specifieke partnergroepen te creëren binnen de verschillende modules. Hierbij worden specifieke groepen van gebruikers binnen een module aangemaakt. Indien deze partnergroepen zijn gecreëerd, worden deze zichtbaar onder het tabblad 'selecties'. De wijze waarop deze partnergroepen kunnen worden gecreëerd, is te vinden bij Aanmaken Partnergroepen.


Opmerking tonen

Rechts bovenin de pagina kan er gekozen worden om de opmerkingen te tonen. Indien de gebruiker op deze link klikt, opent een pop-upscherm met een tekstuele toelichting van de cijfers op de betreffende module pagina. Indien de rechten van de pagina zich daarvoor lenen en de individuele maandcijfers zichtbaar zijn, is het ook mogelijk om de individuele opmerkingen per gebruiker op te vragen door op het rode driehoekje in het invulveld van de gegevenstabel te klikken.


Exporteren

Rechts bovenin de pagina kan er gekozen worden om de gegevens te exporteren. Dit kan op drie verschillende wijzen, te weten als: PDF, Excel en CSV-bestand.


Mail deze pagina

Rechts bovenin de pagina kan er tevens gekozen worden om de pagina te mailen. Hierbij wordt een Outlook-venster geopend met een link naar de betreffende pagina.


Print deze pagina

Als laatste kan er rechts bovenin de pagina gekozen worden om de pagina te printen. Hierbij wordt er een printvenster geopend waarna de pagina kan worden afgedrukt.


Grafiek

Op iedere modulepagina wordt een grafiek getoond met de resultaten uitgezet in (bezoekers)aantallen op de X-as en de maanden op de Y-as. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen een lijngrafiek, staafgrafiek of cirkeldiagram. De waardes in de grafiek worden zichtbaar door er met de muis overheen te scrollen. De legenda-items kunnen verborgen worden door ze afzonderlijk aan te klikken, hiermee verdwijnt ook de bijbehorende lijn/staaf/taartpunt in de grafiek. Door er nogmaals op te klikken, zal het legenda-item en de grafieklijn/staaf/taartpunt weer verschijnen.


Toelichting

Onder de grafiek wordt (indien nodig) een tekstuele toelichting gegeven over de cijfers.


Tabel

In de tabel worden de onderliggende cijfers met betrekking tot het geselecteerde jaar en de geselecteerde module weergegeven. De cijfers zijn gecorrigeerde cijfers voor alle deelnemende organisaties van het betreffende moduletypen (bijvoorbeeld alle musea).

TOTAAL: Optelling van alle bezoekersaantallen.

Aantal deelnemende musea: Optelling van alle musea.

Gemiddeld aantal bezoekers: Gemiddelde van de bezoekersaantallen en het aantal deelnemers.

Afwijking tov gem. vorig jaar: Verschil met het gemiddelde van het vorige jaar.

Procentuele afwijking: Verschil in percentage met het gemiddelde van het vorige jaar.

Procentuele afwijking (na correcties): Verschil in percentage met het gemiddelde van het vorige jaar, waarbij het geselecteerde jaar en het vorige jaar met elkaar gecorrigeerd zijn. Deze correctie houdt in dat het systeem ervoor zorg dat de steekproef in beide jaren exact gelijk is.


Gecombineerde modules

Voor een aantal moduletypen is het mogelijk om een gecombineerde module te maken, bijvoorbeeld Hotel overnachtingen en Hotel gasten. Indien het een gecombineerde module betreft, worden de onderdelen Grafiek, Toelichting en Tabel voor alle onderliggende modules getoond.Terug naar Partner/overige leden gedeelte